โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์เป็นโรคในกลุ่มข้ออักเสบที่เกิดจากการสะสมของกรดยูริกตามข้อต่างๆ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม แดงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน
โดยพบได้บ่อยในผู้ชายและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
โรคเก๊าท์เป็นโรคที่สามารถรักษาและควบคุมไม่ให้กลับมาเป็นอีกได้อาการอักเสบจะรุน
แรงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยปวดถี่ขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังและอ
าจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น
โรคไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และไตวาย
แนวทางการรักษา web
แนวทางการรักษาโรคเก๊าท์คือการลดกรดยูริกในเลือดให้ต่ำลง
ซึ่งทำได้โดยการรับประมานยาละลายกรดยูริกแล้วให้ร่างกายขับออก
เมื่อกรดยูริกต่ำลงการอักเสบก็จะลดต่ำลงไปด้วย
การป้องกัน blog
การป้องกันโรคเก๊าท์ที่สามารถทำได้
คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยการไม่รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสู
งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่วนการดูแลตัวเองของผู้ป่วย ได้แก่ เนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีก
เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเน้นรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำ ทั้งนี้
ผู้ป่วยควรศึกษาอย่างละเอียดว่าอาหารชนิดใดควรหรือไม่ควรรับประทาน
หลีกเลี่ยงน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งพบมากในน้ำอัดลม
ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน visit
ไม่ควรลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเพราะอาจเป็นการเพิ่มระดับของกรดยูริก
ได้ดื่มน้ำให้มากเพื่อขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะ
หากมีอาการปวดเฉียบพลันให้พักการใช้ข้อที่อักเสบ
แล้วใช้วิธีประคบเย็นช่วยบรรเทาอาการ TheDetoxCenter website

adf
adf

No Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر